Laat een hoge tandartsfactuur je glimlach niet bederven.

TandPlus, de tandverzekering van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.

Veelgestelde vragen

 

Voor welke zaken ben ik met TandPlus verzekerd?

Bij TandPlus betaal je elk kwartaal een bijdrage, afhankelijk van je leeftijd. Het jaarlijks maximumbedrag voor je terugbetalingen is vastgesteld op 2.000 euro en dit vanaf het eerste jaar (na je eventuele wachttijd). 

Met onze tandverzekering is het steeds duidelijk welke tussenkomsten je krijgt. Deze zijn bepaald voor de volgende categorieën:
    

De wettelijke remgelden voor ambulante tandheelkundige verstrekkingen die uitgevoerd zijn door een in België door het Riziv erkende tandarts

50%

Maximum van 250 €

Ambulante tandzorgen worden enkel de kosten begrepen van de volgende prestaties: tandprothesen, tandbruggen, kronen en stiften, tandimplantaten, parodontologie en tandextracties.

50%

Maximum van € 1.250

Supplementen

50% met max van € 125

Orthodontie

plaatsen apparaat: 250 €

Maximum van € 1.000 per behandelingsplan.

na 12 raadplegingen: 250 €

na 30 raadplegingen: 250 €

einde orthodontie: 250 €


Wat valt niet onder deze tandverzekering:
 • esthetische tandverzorging: bv.  het bleken van je tanden of het plaatsen van facetten;
 • stomatologie (mondchirurgie) niet uitgevoerd door een Riziv erkende tandarts;
 • ingrepen voortvloeiend uit een beoefening van een betaalde sport of vrijetijdsbeoefening van gevaarlijke sporten luchtvaartsporten, wintersporten, gemotoriseerde sporten.
   

Hoe zit het met de aansluiting van de gezinsleden?

Wens je graag onze TandPlus verzekering af te sluiten, hou er dan rekening mee dat dit ook afgesloten moet worden voor alle personen die onder jouw naam ingeschreven zijn bij het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. De personen die onder jouw naam zijn aangesloten kunnen individueel een TandPlus verzekering afsluiten indien je kan bewijzen dat jij aangesloten bent bij een andere maatschappij. 
 

Wat kost een TandPlus verzekering?

Onze TandPlus verzekering is een verzekering die betaalbaar is voor iedereen. Je kan ervoor kiezen om jaarlijks, per kwartaal of per maand je bijdrage te betalen. We zetten voor jou de maandpremies op een rijtje:
 
 0 tot en met 6 jaar  Gratis
 7 tot en met 25 jaar  €  8,28
 
 26 tot en met 49 jaar  € 12,55
 
 50 tot en met 64 jaar*  € 16,06
 
 65 jaar en ouder  € 19,07
  * personen die aansluiten na hun 50ste verjaardag, betalen meteen het tarief 65+, tenzij zij over een gelijkaardige tandverzekering beschikken bij een ziekenfonds.

Wie pas aansluit na 65 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering had:
 65 tot en met 69 jaar   € 30,12
 
 70 jaar en ouder  € 35,14
 

Is er een wachttijd?

Standaard bedraagt de algemene wachttijd 12 maanden voor alle tandzorgen (wettelijke remgelden, supplementen, tandprothesen, tandbruggen, kronen en stiften, tandimplantaten, parodontologie en tandextracties en orthodontie. Heb je een ongeval, dan ben je vanaf de eerste dag verzekerd en heb je geen wachttijd. Heb je momenteel ergens anders een tandverzekering, dan kan het zijn dat je wachttijd wegvalt of verminderd wordt. Informeer je hierover dus zeker en vast. 
 

Wat zijn de voorwaarden om aan te sluiten?

 • Je kan alleen aansluiten als je lid bent van Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Aansluiten kan snel en makkelijk via deze link.
 • Je kan TandPlus alleen afsluiten voor het volledige lidboekje – Titularis en zijn personen ten laste (*). Heeft iemand binnen je gezin al een vergelijkbare verzekering? Mits attest van die verzekering kan hij/zij vrijgesteld worden van aansluiting 
 • Geen leeftijdsbeperking
 • Enkel prestaties die in België werden voorgeschreven en verstrekt, en uitgevoerd werden door een in België erkende gezondheidszorgbeoefenaar komen in aanmerking voor terugbetaling.
 • Het verzekeringscontract wordt afgesloten voor het leven. Het kan beëindigd worden bij opzegging door de verzekeringsnemer, bij niet-betaling van de bijdragen en bij verandering naar een ander ziekenfonds.

(*)  Titularis: je hebt een eigen lidboekje – je hebt een inkomen op je eigen naam bv. bediende, arbeider, zelfstandige, recht op werkloosheid, …
Persoon ten laste: je staat op het boekje van iemand ingeschreven omdat je geen inkomen hebt uit een activiteit dat jezelf doet, bv. kinderen, partner zonder inkomen, enz.

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft heel wat te bieden:

 • Onze neutraliteit: wij hebben geen banden met politieke partijen of belangengroepen- wij zijn en blijven neutraal. Iedereen is welkom bij het NZVL;
 • Als klant sta jij centraal: Het is onze missie om jouw ziekenfondsdossier goed te beheren;
 • Je mag rekenen op zeer snelle terugbetalingen
 • Onze voordelen en diensten:
  • Geboortevoordelen: tot € 1.000
  • Jeugdvoordelen: jaarlijks tot € 190 per kind
  • Sport: tot € 30
  • Optiek: tot € 50 jaarlijks
  • En nog veel meer!

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Je privacy is belangrijk voor ons. Wij geven je gegevens niet door aan derden. 
Door het invullen van het formulier ga je akkoord met de privacyverklaring van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
Statieplein 12
9300 Aalst
053 76 99 99
Volg ons:
Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen is verzekeringsagent (CDZ- nr. 2007) voor “VMOB HospiPlus”. De VMOB HospiPlus is een verzekeringsonderneming, met maatschappelijke zetel te Statieplein 12, 9300 Aalst, en ondernemingsnummer BE 0471.458.404, toegelaten door de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen onder het nummer 250/01, om de tak 2 'ziekte' te beoefenen. Deze website heeft enkel een informatieve waarde. Voor een nauwkeurige beschrijving van de voorwaarden zijn alleen de statuten van de VMOB HospiPlis rechtsgeldig.  Het Belgisch recht is van toepassing op het verzekeringscontract. De looptijd van dit contract is levenslang. Indien je een klacht hebt, kan je contact opnemen met het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen of via de ombudsman van de verzekeringen. Voor meer informatie over de aansluiting bij dit/deze producten kan je steeds terecht bij het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.